Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


COVID-19 - pokyny rozhodcom

19. december 2021

Na základe aktuálne platných opatrení a usmernení vydáva Prezídium AVR nasledovné pokyny pre pôsobenie volejbalových rozhodcov na stretnutiach počas pandémie COVID-19.

Rozhodcovia sú vo všeobecnosti povinní:

- sledovať a dodržiavať všetky aktuálne platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenskou volejbalovou federáciou;

- v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, resp. výskytu príznakov ochorenia COVID-19, nariadenej izolácie alebo karantény v súvislosti s týmto ochorením, bezodkladne kontaktovať Úsek delegácií (v prípade oblastných súťaží Oblastných vedúcich) a požiadať o redelegáciu.

Rozhodcovia sú v súvislosti s účasťou na stretnutí povinní:

- preukázať sa platným COVID preukazom, t. j. certifikátom o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, alebo certifikátom o absolvovaní testu (PCR alebo AG) v zmysle platných nariadení a usmernení - podľa režimu tej ktorej súťaže (Základ/OTP/OP);

- minimalizovať kontakt s ostatnými účastníkmi stretnutia a podľa možností dodržiavať odstup 1,5 m od ostatných účastníkov stretnutia

Pre členov rozhodcovského zboru v súvislosti s nosením rúška na stretnutí platí nasledovné:

- všetci členovia rozhodcovského zboru musia mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa + nos) rúškom (respirátorom) bez výdychového ventilu (podľa platných podmienok v mieste, kde sa stretnutie hrá), už pred vstupom do športového objektu a počas pobytu v ňom;

- 1. a 2. rozhodca musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas predzápasového hracieho protokolu, vrátane žrebovania s kapitánmi (pred začiatkom stretnutia ako aj pred prípadným piatym setom);

- povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí pre 1. a 2. rozhodcu až do momentu začiatku stretnutia (koniec oficiálnej rozcvičky a nástup družstiev a rozhodcov);

- 2. rozhodca musí mať v prípade potreby rúško (respirátor) k dispozícii aj počas stretnutia a  prekryť si ním horné dýchacie cesty v prestávkach medzi setmi alebo kedykoľvek pri potrebe komunikovať s inými účastníkmi stretnutia pri vzdialenosti menej ako 1,5 m (napr. so zapisovateľom, hlásateľom, trénerom a pod.);

- 1. a 2. rozhodca si musia rúškom (respirátorom) prekryť horné dýchacie cesty okamžite po skončení stretnutia až do momentu odchodu z haly;

- čiaroví rozhodcovia, zapisovatelia, ako aj ďalší členovia rozhodcovského zboru, sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom počas celého stretnutia;

Aktuálne informácie v súvislosti s opatreniami COVID-19 môžete nájsť aj na stránke SVF: http://svf.sk/sk/sutaze/covid-19

V Bratislave, 19. 12. 2021

Prezídium AVR

Súbory na stiahnutie

Komentáre

Pri komentovaní sa prosím riaďte Kódexom užívateľa a diskutujúceho.

Zatiaľ nikto komentár nepridal – buď prvý.

Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť


Hlavné menu: