Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


FIVB opäť mení pravidlá volejbalu

3. november 2014

Na 34. Kongrese FIVB, ktorý sa konal v dňoch 31.10.-1.11.2014 v Cagliari (ITA), boli schválené viaceré zmeny pravidiel. O tom, kedy vstúpia do platnosti na Slovensku a v európskych súťažiach, rozhodnú príslušné orgány SVF, resp. CEV. Zatiaľ Vám ponúkame len ich skrátený prehľad, ktorý zverejnila v sobotu večer FIVB na svojej internetovej stránke. Okamžite po vydaní aktuálnych oficiálnych pravidiel sa ich preklad objaví aj na internetovej stránke AVR.

Stručný prehľad schválených úprav pravidiel volejbalu a smerníc:

 • skrátenie voľnej zóny za ihriskom z 8 m na 6,5 m (cieľ – priblížiť divákov k ihrisku),
 • možnosť zmeny štruktúry siete - okrem doteraz určeného rozmeru oka 10x10 cm bude možnosť používať aj iný rozmer (cieľ – marketing – okrem iného sa plánuje využívanie aj siete s LED),
 • o tom, kto bude na lavičke v rámci realizačného tímu, bude rozhodovať tréner pred stretnutím – nemusí to byť striktne lekár a terapeut – títo (ak nebudú v tej pätici) budú sedieť v súťažnom priestore a nie na lavičke; terapeut sa bude môcť zúčastniť oficiálnej rozcvičky aj v prípade, že nebude počas stretnutia na lavičke (cieľ – skvalitniť odbornú volejbalovú pomoc hráčom),
 • za dokončenú rozohrávku sa považuje penalizácia ako aj nevykonanie podania do 8 sekúnd (cieľ – družstvá môžu uskutočniť striedanie aj v prípade vynúteného postupu družstva),
 • dotyk hráča so sieťou medzi anténkami počas akcie hrania s loptou sa považuje za chybu - návrat späť k posudzovanie celej siete a nie len vrchnej pásky (cieľ – sprehľadnenie posudzovania tejto chyby, prevencia úrazov),
 • posudzovanie lopty v ihrisku pre účely systému challenge – v ktoromkoľvek momente dotyku lopty s hracím povrchom sa aspoň časť lopty dotkne ihriska, vrátane postranných čiar (cieľ – sprehľadnenie posudzovania dopadu lôpt),
 • na žiadosť o challenge budú tréneri používať špeciálnu aplikáciu na tabletoch,
 • pre seniorské oficiálne súťaže FIVB môže FIVB na základe požiadaviek sponzorov, marketingu alebo televízie znížiť počet technických oddychových časov alebo oddychových časov o jeden (cieľ – skrátiť vysielací čas),
 • v prípade použitia desaťminútovej prestávky medzi 2. a 3. setom sa môžu hráči počas nej rozcvičovať s loptami aj na ihrisku (cieľ – ochrana hráčov pred zranením),
 • na ochranu a podporu sa môžu používať kompresné bandáže (cieľ – ochrana hráčov pred zranením),
 • pre oficiálne súťaže FIVB sa striktne stanovuje 10 minútová spoločná oficiálna rozcvička na sieti bez ohľadu na to, či mali družstvá k dispozícii rozcvičovacie ihrisko (cieľ – zjednotenie rozcvičky, lepšia príprava hráčov)
 • zrušená bola tzv. „judge conference“ (cieľ – zabrániť časovej strate, súvisí to už s predchádzajúcim odsunutím rozhodcovských delegátov od stolíka Jury),
 • ak družstvo zaregistruje 14 hráčov na turnaj, môže ich všetkých používať aj na jednotlivých stretnutiach (doteraz musel pred každým stretnutím dvoch z nich „vyčiarknuť“).

Komentáre

Zatiaľ nikto komentár nepridal – buď prvý.

Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Facebook

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Logo: volley-country Logo: Volejbal.sk

Staré stránky

Prejdite na staré stránky AVR.


Hlavné menu:
Vyhľadávanie: