Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Predsezónne semináre a školenia - dôležité informácie

18. august 2022

Milé kolegyne a kolegovia,

v prílohe  si Vám dovoľujem zaslať aktuálny rozpis predsezónnych seminárov a školení. V rozpise sú predbežne uvedení aj vedúci jednotlivých akcií a lektori/hodnotiaci (ešte tam môže dôjsť k zmenám).

V prípade regionálnych seminárov označených aj príslušnou licenciou a oblasťou je úlohou vedúcich príslušných oblastí, aby skoordinovali účasť jednotlivých rozhodcov na týchto podujatiach (vrátane dohody o použitom jednotnom výstroji a pod.) ako aj bližšie dohody s organizátorom ohľadom zabezpečenia účasti rozhodcov a lektorov na jednotlivých stretnutiach turnaja. V zásade sa predpokladá účasť rozhodcov uvedených licencií na seminároch podľa oblasti. Nakoľko miest na seminároch aktuálne nie je zatiaľ dostatok (predpokladáme ešte doplnenie určitých turnajov) a v niektorých absentuje primeraná úroveň na seminár (napr. SSO a VSO pre A a AM), rozhodcov touto cestou vyzývame, aby si našli možnosť praktického rozhodovania aj individuálne na neevidovaných turnajoch (počas mesiacov august a september - napr. Veterán Cup v Kežmarku a pod.).

U tých rozhodcov, ktorým sa nepodarí zabezpečiť si "rozpískanie sa" individuálne, resp. sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia predsezónnych seminárov (nebol určený turnaj, z vážnych dôvodov oznámených vedúcemu oblasti sa nemohol zúčastniť turnaja a pod.), bude snaha nadelegovať na ich prvé stretnutia v sezóne hodnotiaceho.

Vedúci oblastí sú zodpovední za priebežnú evidenciu všetkých rozhodcov patriacich do svojej oblasti, t .j. kto z ich oblastí kam a kedy príde na turnaj (ak je ich v ponuke viac pre príslušnú licenciu), resp. na akom podujatí sa zúčastnil individuálne. Zároveň sú zodpovední za včasné informovať vedúceho príslušnej akcie a určených hodnotiacich.

V návrhu sú uvedení viacerí rozhodcovia aj menovite, od ktorých sa očakáva ich účasť z dôvodu dlhšej prestávky alebo kvôli možnému postupu, resp. relatívne krátkemu zaradeniu do príslušnej licencie. U nich je žiaduce, aby (pokiaľ je to možné) mali na seminári garantovanú účasť.

Pokyn pre rozhodcov: skontrolovať si svoju rozpis turnajov/seminárov v priloženom dokumente, obratom potvrdiť vedúcemu príslušnej oblasti svoju účasť na zvolenom turnaji, resp. uviesť alternatívne absolvovanie predsezónneho rozhodovania, resp. uviesť dôvod nemožnosti účasti na ani jednej z vyššie uvedených alternatív.

Pokyn pre vedúcich oblastí: priebežne evidovať účasť rozhodcov z príslušnej oblasti na jednotlivých alokovaných turnajoch podľa licencií a informovať vedúceho akcie a lektorov/hodnotiacich (a zároveň aj organizačný úsek - Ivan Hudák a úsek pravidiel, metodiky a hodnotenia - Juraj Mokrý) o menoslove rozhodcov cca 5-7 dní pred príslušným turnajom.

Pokyn pre vedúcich akcií: včas kontaktovať organizátora podujatia (kontakt na organizátora doručí vedúcemu Ivan Hudák, resp. ak ste nahlasovali seminár do databázy kontakty na klub máte) ohľadom podmienok na turnaji (čas, rozpis zápasov, počty ihrísk a prihlásených družstiev, zabezpečenie stravy, príp. ubytovania pre rozhodcov a hodnotiacich. Po obdržaní zoznamu účastníkov týchto ihneď kontaktovať (najneskôr 5 dní pred turnajom) s podrobnejšími informáciami. Po turnaji nahlásiť organizačnému úseku (Ivan Hudák) a úseku metodiky, pravidiel a hodnotenia (Juraj Mokrý) krátku správu o zúčastnených rozhodcoch ako aj o ich pôsobení na turnaji.

Pokyn pre hodnotiacich: po stretnutí spolu s rozhodcami analyzovať ich výkon, poskytnúť primeranú spätnú väzbu, aj s návrhmi na zlepšovanie v budúcnosti. Po turnaji alebo aj v jeho priebehu je možné (ak si to situácia vyžaduje a podmienky dovoľujú) urobiť všeobecnú analýzu aj hromadne so všetkými prítomnými rozhodcami.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Juraj Mokrý a Ivan Hudák

Súbory na stiahnutie

Komentáre

Pri komentovaní sa prosím riaďte Kódexom užívateľa a diskutujúceho.

Zatiaľ nikto komentár nepridal – buď prvý.

Pridať zrušiť odpoveď


Môžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

Návrat späť


Hlavné menu: