Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


DiskusiaVoľná zóna ? !

Pavol Andrejčák pred 2 rokmi

Pavol Andrejčák
? !

O registracii sme vedeli ok nic nove v LISTE !

TO DOLEZITE a, Je zmluva podpisana – SVF ? a aka b, patrime alebo nepatrime pod KOMISIU SVF
registrovat az po bode / a – b / !!! potom sa rozhodne .

Odpovedať

vestenická pred 2 rokmi

 vestenická

Ahojte kolegovia, dávam do pozornosti, že Lukáš Královič urobil právnu analýzu pre potreby AVR a sú aj iné možnosti, než sa registrovať na DÚ a na SVF. Možno Lukáš napíše aj sem.

Odpovedať

Odpoveď zrušiť odpoveďMôžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.

marek henček pred 2 rokmi

marek henček

Ahoj, trošku sa strácam. Najskôr príde list od Halandu, potot od Pištu a nakoniec otvorený list od Igora. Môžete mi to niekto vysvetliť? Rád by som pískal aj ďalšiu sezónu, ale …

Odpovedať

veste pred 2 rokmi

 veste

Ahoj Marek, práve pre tie „zmätky“ napísal Igor S. otvorený list, lebo mnohí z nás nevedia, čo a ako v nasledujúcej sezóne. Bohužiaľ žiadna konkrétna informácia zatiaľ neprišla. Aj ja, aj iní chcú pískať, ale treba dať „noty“ všetkým a z jedného zdroja. Potom sa každý sám rozhodne, čo ďalej, či chce za daných okolností pískať.Máme mnoho nejasných otázok, na ktoré treba odpovedať jasne, presne a rýchlo!!!

Odpovedať

Peter Malík pred 2 rokmi

Peter Malík

Celkom by som to privítal. Myslím, že nie len ja. Ak by to bolo len prostredníctvom registrácie na DÚ, myslím že by sme bolo viacerí (štátna služba) nutení s touto záľubou skončiť.

Odpovedať

Gabriela Budovska pred 2 rokmi

 Gabriela Budovska

Len pre upresnenie – registrácia na DÚ a štátna služba v zmysle zákona a štátnej službe sa navzájom nevylučujú. Priamo v zákone o štátnej službe sa uvádza, že činnosti spojené so športom nie sú v rozpore so zákonom o štátnej službe.

Odpovedať

Martin Novotný pred 2 rokmi

Martin Novotný

Gabriela ma pravdu Peto:
Štátny zamestnanec ďalej nesmie

  1. podnikať,
  2. vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,43)
  3. byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.

(3) Obmedzenie podľa odseku 2 písm. b) sa nevzťahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na lekársku posudkovú činnosť, na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publikačnú činnosť, literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť, znaleckú, tlmočnícku alebo prekladateľskú činnosť,44)športovú činnosť, činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, činnosti sprostredkovateľa a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku maloletých detí,45) na správu majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na činnosť v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie člena volebnej komisie alebo funkcie člena komisie na vyhlásenie referenda alebo člena komisie na ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, na činnosť zapisovateľa volebnej komisie, na činnosť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na činnosť poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, na činnosť hlavného kontrolóra obce, na činnosť hlavného kontrolóra samosprávneho kraja, na činnosť člena v rozkladovej komisii, na činnosť osôb prizvaných na výkon dohľadu, kontroly alebo vládneho auditu podľa osobitného predpisu46) a na činnosť člena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu.

Odpovedať

Martin Novotný pred 2 rokmi

Martin Novotný

Je to konkretne § 61, len nepise sa tam ci je potrebne sa registrovat na DU a ci moze mat statny zamestnanec pridelene DIC. Podla mna sa to musi riesit trosku inak…

Odpovedať

Peter Malík pred 2 rokmi

 Peter Malík

To všetko je síce pekne, ale každý druh št. služby má svoj zákon o št. službe. Gabriela tu citovala zakon, ktory upravuje „civilný“ štátnozamestnanecký pracovný vzťah. Ja fungujem podľa služobného pomeru upraveneho zákonom 73/1998, ktorý mi to upravujúc vykonávacími internými predpismi nedovľuje. U mňa zatiaľ neprichádza do úvahy žiadna registracia s pridelenim DČ… Zajtra však budem vedieť viac. Maťo pozri aj váš zákon…

Odpovedať

Martin Novotný pred 2 rokmi

Martin Novotný

Peto ja mam v mojom zakone o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov napisane v podstate to iste ale je to definovane ako sportova cinnost. Dolezite je co si pod tym pojmom predstavit. Ja budem v praci az buduci tyzden a dozviem sa to az potom, zrejme…

Odpovedať

vestenická pred 2 rokmi

 vestenická

Ak viacerí neviete o otvorenom liste Igora Schimpla, nájdete ho v diskusii po prihlásení sa.

Odpovedať

Užívateľ

Zabudnuté heslo

Neprehliadnite

Facebook

Partneri

Logo: SVF Logo: MEVZA Logo: CEV Logo: FIVB Logo: volley-country Logo: Volejbal.sk

Staré stránky

Prejdite na staré stránky AVR.


Hlavné menu:
Vyhľadávanie: