Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


DiskusiaVoľná zónaČlenské SVF + Zápisnica zo zasadnutia Prezídia AVR ?

Andrej Gerboc pred 3 rokmi

Andrej Gerboc
Členské SVF + Zápisnica zo zasadnutia Prezídia AVR ?

Ahojte,

rád by som vedel či vedenie KR/AVR nejako konkrétne riešilo platbu členského SVF, nakoľko napr. v US č.7 z 10/2/2016 je jasne červeným hrubým písmom napisané, že citujem: „Poplatok 5,– € je členský poplatok na dobu 5 rokov. To v súlade s novým Zákonom o športe, teda poplatok nie je za výrobu preukazu.“ – koniec citácie. Z tohto sa mne osobne vidí jasné, že všetci, ktorí zaplatili za nový preukaz majú zároveň zaplatené aj členské do SVF na 5 rokov, čo bude potom je samozrejme vo hviezdach… V zápisnici zo stretnutia Prezídia AVR je totiž len stroho napísané, že je potrebné vykonať platbu členského SVF každého rozhodcu individuálne – 4,– € … na základe čoho??? Ďalej sa mi vidí zvláštne, že na zasadnutí Prezídia AVR neboli ani prítomní ani ospravedlnení vedúci oblastí: Peťo Höger, Milan Pivarček a Igor Schimpl pričom doteraz boli pravidelnými účastníkmi zasadnutí. Nešlo teda náhodou o zasadnutie Komisie rozhodcov SVF? a nie Prezídia AVR. Dúfam, že niekto z vedenia nám všetkým dá odpoveď. Ďakujem Andrej

Odpovedať

Juraj Mokrý pred 3 rokmi

Juraj Mokrý

Ahoj, Andrej, otázka ohľadom zmien pravidiel SVF týkajúcich sa členského bola položená zástupcovi SVF priamo na VZ a stanovisko bude vyžiadané – predbežne to súvisí s novelizáciou zákona o športe a s tým súvisiacou ďalšou úpravou dokumentov SVF. Keď budeme mať oficiálne stanovisko, bude zverejnené (je to aj jedna z úloh VZ AVR). Členovia AVR poverení vedením oblastí nie sú v zmysle našich stanov automaticky členmi prezídia a prizývaní sú preto na zasadnutia, na ktorých sa priamo rieši problematika súvisiaca s riadením oblastí vo vyššej miere. Preto neboli na posledné prezídium pozvaní. Budú však pozvaní na to ďalšie, kde sa bude riešiť problematika predsezónnych seminárov a postupov/zostupov medzi jednotlivými licenciami. Juraj

Odpovedať

Andrej Gerboc pred 3 rokmi

Andrej Gerboc

Vďaka za odpoveď Juraj, čítal som aj zápisnicu z VZ s vyjadrením Ľuba, stále však chýba aj odpoveď prečo sa to z 1,– Eura zdvihlo odrazu na 4,– Eurá… no snáď sa niekedy dočkáme odpovede, najlepšie by bolo samozrejme do termínu prihlásenia sa do novej sezóny…

Odpovedať

Odpoveď zrušiť odpoveďMôžete použiť Texy! syntax. HTML značky nie sú povolené. Príklad povolenej syntaxe: "text odkazu":odkaz, **tučno**, *kurzíva*, `code`. Vaše IP adresa bude zaznamenaná.


Hlavné menu: