Asociácia volejbalových rozhodcov, Slovensko


Cestovné náklady

Cestovné na stretnutia bude rozhodcom vyplácané vo výške predložených cestovných lístkov (vrátane miestnej dopravy). Pri použití vlastného motorového vozidla bude cestovné vyplatené vo výške 0,12 €/ 1 km z miesta bydliska, alebo miesta pobytu, pričom jeho adresa je uvedená v adresári rozhodcov, do miesta konania stretnutia a späť. Toto je oprávnený účtovať iba ten rozhodca, ktorý reálne použil vlastné motorové vozidlo.

V prípade, že rozhodca rozhoduje stretnutie v mieste svojho bydliska prináleží mu/jej paušálna sadzba 2 €.

Nasleduje formulár, kde je možné si overiť vzdialenosť medzi bydliskom rozhodcu a miestom stretnutia.


Hlavné menu: